Model : CFH-DA
Model : SF-DA
Model : CFB-D
Model : CFH-BD
ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ค่า EER. ระบบไฟฟ้า
CFH-DA09-12 / CCS-410ES09
9,212
9.91
220V/1Ph/50Hz
CFH-DA09-12 / CCS-410ES12
12,283
10.24
220V/1Ph/50Hz
CFH-DA16-20 / CCS-410ES16
16,378
10.37
220V/1Ph/50Hz
CFH-DA16-20 / CCS-410ES18
18,425
10.24
220V/1Ph/50Hz
CFH-DA16-20 / CCS-410ES20
20,131
10.22
220V/1Ph/50Hz
CFH-DA25-28 / CCS-410ES25
25,590
10.44
220V/1Ph/50Hz
CFH-DA25-28 / CCS-410ES28
27,637
10.31
220V/1Ph/50Hz
CFH-DA30 / CCS-410ES30
30,367
10.38
220V/1Ph/50Hz
CFH-DA33-36 / CCS-410ES33
33,438
10.38
220V/1Ph/50Hz
CFH-DA33-36 / CCS-410ES36
36,508
10.43
220V/1Ph/50Hz
CFH-DA33-36 / CCS-410WTS36 (2FAN)
36,508
10.43
220V/1Ph/50Hz
CFH-DA38 / CCS-410ES38
38,214
10.33
220V/1Ph/50Hz
CFH-DA38 / CCS-410WTS38 (2FAN)
38,214
10.33
220V/1Ph/50Hz
CFH-DA41-48 / CCS-410ES41
40,2944
10.24
220V/1Ph/50Hz
CFH-DA41-48 / CCS-410WTS41 (2FAN)
40,2944
10.24
220V/1Ph/50Hz

คุณลักษณะ

R410a Refrigerant
Energy Saving / Quiet Operation / Hight Durability / Cooling entire in a short time

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

 

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ค่า EER. ระบบไฟฟ้า
CFH-DA33-36 / CCS-410ES33(A)
33,438
10.38
380V/3Ph/50Hz
CFH-DA33-36 / CCS-410ES36(A)
36,508
10.43
380V/3Ph/50Hz
CFH-DA33-36 / CCS-410WTS36(A) 2FAN
36,508
10.43
380V/3Ph/50Hz
CFH-DA38 / CCS-410ES38(A)
38,214
10.33
380V/3Ph/50Hz
CFH-DA38 / CCS-410WTS38(A) 2FAN
38,214
10.33
380V/3Ph/50Hz
CFH-DA41-48 / CCS-410ES41(A)
40,944
10.24
380V/3Ph/50Hz
CFH-DA41-48 / CCS-410WTS41(A) 2FAN
40,944
10.24
380V/3Ph/50Hz
CFH-DA41-48 / CCS-410WTS44(A) 2FAN
44,015
9.98
380V/3Ph/50Hz
CFH-DA41-48 / CCS-410WTS48(A) 2FAN
48,109
10.21
380V/3Ph/50Hz
CFH-DA56-60 / CCS-410WTS56(A) 2FAN
56,298
10.20
380V/3Ph/50Hz
CFH-DA56-60 / CCS-410WTS60(A) 2FAN
60,051
9.96
380V/3Ph/50Hz

คุณลักษณะ

R410a Refrigerant
Energy Saving / Quiet Operation / Hight Durability / Cooling entire in a short time

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

 

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ค่า EER. ระบบไฟฟ้า
SF09-DA / SC09-CB
9,212
9.83
220V/1Ph/50Hz
SF12-DA / SC12-CB
12,283
9.91
220V/1Ph/50Hz
SF18-DA / SC16-CB
16,377
9.65
220V/1Ph/50Hz
SF18-DA / SC18-CB
18,424
9.99
220V/1Ph/50Hz
SF18-DA / SC20-CB
20,130
9.81
220V/1Ph/50Hz
SF25-DA / SC25-CB 1
25,590
9.73
220V/1Ph/50Hz
SF25-DA / SC28-CB
28,319
10.02
220V/1Ph/50Hz
SF30-DA / SC30-CB
30,366
9.89
220V/1Ph/50Hz
SF33-DA / SC33-CC 1
33,437
9.70
220V/1Ph/50Hz
SF36-DA / SC36-CD
36,167
9.68
220V/1Ph/50Hz
SF36-DA / SC36-CD (2FAN)
36,167
9.68
220V/1Ph/50Hz
SF36-DA / SC38-CD
38,214
9.87
220V/1Ph/50Hz
SF36-DA / SC38-CD (2FAN)
38,214
9.87
220V/1Ph/50Hz
SF41-DA / SC41-CD
41,285
9.83
220V/1Ph/50Hz
SF41-DA / SC41-CD (2FAN)
41,285
9.83
220V/1Ph/50Hz

คุณลักษณะ

Energy Saving / Quiet Operation / Hight Durability / Cooling entire in a short time

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

 

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ค่า EER. ระบบไฟฟ้า
SF33-DA / SC33-CC(A)
33,096
10.51
380V/3Ph/50Hz
SF36-DA / SC36-CD(A)
36,508
9.97
380V/3Ph/50Hz
SF36-DA / SC36-CD1(A) 2FAN
36,508
9.97
380V/3Ph/50Hz
SF36-DA / SC38-CD(A)
38,214
10.06
380V/3Ph/50Hz
SF36-DA / SC38-CD(A) 2FAN
38,214
10.06
380V/3Ph/50Hz
SF41-DA / SC41-CD(A)
41,285
10.06
380V/3Ph/50Hz
SF41-DA / SC41-CD(A) 2FAN
41,285
10.06
380V/3Ph/50Hz
SF41-DA / SC44-CD(A) 2FAN
44,014
9.98
380V/3Ph/50Hz
SF41-DA / SC48-CD(A) 2FAN
48,109
10.21
380V/3Ph/50Hz
SF56-DA / SC56-CD(A) 2FAN
56,298
10.20
380V/3Ph/50Hz
SF56-DA / SC60-CD(A) 2FAN
60,051
9.96
380V/3Ph/50Hz

คุณลักษณะ

Energy Saving / Quiet Operation / Hight Durability / Cooling entire in a short time

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

 

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ระบบไฟฟ้า
CFB-D 09-12
9,350-12,500
220V/1Ph/50Hz
CFB-D 16
16,100
220V/1Ph/50Hz
CFB-D 18
18,300
220V/1Ph/50Hz
CFB-D 20
20,000
220V/1Ph/50Hz
CFB-D 25-28
25,800-28,300
220V/1Ph/50Hz
CFB-D 33-38
33,400-38,700
220V/1Ph/50Hz
CFB-D 44-48
44,100-48,000
220V/1Ph/50Hz

คุณลักษณะ

Quaity Built / Energy Saving / Super Quiet Operation / Reduces Power Consumption

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

 

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ระบบไฟฟ้า
CFH-BD 56-63
56,200-63,400
220V/1Ph/50Hz

คุณลักษณะ

Quaity Built / Energy Saving / Super Quiet Operation / Reduces Power Consumption

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค