บริษัท แพนสยามเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยได้รับแนวคิดจากคุณบุญเรียบ ศรีอ่อน
ประธานกรรมการของบริษัท ซึ่งเห็นว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศร้อน การทำธุกิจเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศน่าจะเป็นธุรกิจที่มีโอกาศเติบโตสูง ท่านเคยกล่าวไว้ว่า
"ต่อไปเครื่องปรับอากาศจะเป็นสินค้าที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย"

วัตถุประสงค์เริ่มแรกในการดำเนินกิจการคือการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศจากต่างประเทศ
หลายแบรนด์ ซึ่งกิจการได้ประสบความสำเร็จด้วยดี และในปี พ.ศ. 2521 จึงได้เริ่มผลิตเครื่องปรับอากาศ
แบรนด์ของคนไทย "เซ็นทรัลแอร์" ขนาด 1-60 ตัน ออกสู่ตลาดเป็นครั้งแรก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
บริษัทฯ ผลิตเครื่องปรับอากาศโดยยึดมั่นนโยบาย ที่เน้นคุณภาพในการผลิต และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างฉับไวและเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ ซึ่งผ่านระบบการจัดจำหน่าย และการบริการหลังการขายกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ

นโยบายคุณภาพ

ล้ำหน้าด้วยระบบ ครบทุกมาตรฐาน
อบอุ่นในบริการ สร้างพื้นฐานความพอใจ

ด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่น ความทุ่มเท ในการพัฒนาคุณภาพการผลิตเครื่องปรับอากาศ
และการบริการ รวมถึงบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง
ผสานกับประสบการณ์อันยาวนาน ทำให้เครื่องปรับอากาศเซ็นทรัลแอร์
ได้รับความไว้วางใจและอยู่คู่สังคมไทยตลอดมา

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่มิได้ ละเลยต่อสภาพแวดล้อมโดยให้ความสำคัญกับสภาพมลภาวะที่เกิดขึ้น
จากการผลิต ทำให้เครื่องปรับอากาศเซ็นทรัลแอร์ ได้รับรางวัลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและถูกหลัก
อาชีวะอนามัยในปี พ.ศ. 2530 และยังได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นในปี พ.ศ. 2530, 2531, 2532, 2533 และ 2534 ติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี รางวัลพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจนมีค่าประสิทธิภาพสูงสุดจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกระทรวงพลังงาน

 
เครื่องปรับอากาศเซ็นทรัลแอร์ เป็นเครื่องปรับอากาศโดยคนไทย ที่มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีในทุกๆด้าน
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ด้วยผลิตภัณฑ์มาตราฐานระดับสากล จึงได้รับความไว้วางใจ และการยอมรับ
เป็นพิเศษในเรื่องของความเย็น และความทนทานสูง ในงานใช้งานทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชนทั่วประเทศ
อาทิเช่น ศูนย์ราชการต่างๆ โครงการบ้านจัดสรร อพาท์เม้นท์ ร้านสะดวกซื้อแฟมมิรี่มาร์ท โรงพยาบาล
สถานศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆ มากมาย