ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการบริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าประทับใจ
ทำให้ลูกค้ามั่นใจ และไว้วางใจ CENTRAL AIR
มาอย่างยาวนาน 40 ปี
บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
นำโดย คุณเรืองพันธ์ ศรีอ่อน ประธานกรรมการ
เป็นประธานในพิธีฉลอง CENTRAL AIR พลังความเย็น
ที่มอบให้คนไทยมากว่า 40 ปี ณ The Athenee Hotel
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561