ก้าวเข้าสู่ปีที่ 45 ของเครื่องปรับอากาศ
CENTRAL AIR
แอร์สัญชาติไทยที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
นำโดย คุณเรืองพันธ์ ศรีอ่อน ประธานกรรมการ
คณะผู้บริหาร และพนักงาน
ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล
เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี
ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 โดยมีการใส่บาตรพระสงฆ์
สวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล
ถวายผ้าไตร-สังฆทาน ซึ่งมีพันธมิตร ตัวแทนจำหน่าย
และคู่ค้าให้เกียรติมาร่วมงาน