** รุ่นที่จัดจำหน่ายในปัจจุบัน **
Model : CFW-IVA (R32)
Model : CFW-IVG (R32) Model : CFW-AFE (R32) Model : CFW-IFE-1 (R32)
ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ค่า SEER. ระบบไฟฟ้า
CFW-IVA 09 / CCS-IVA 09
9,115.06
18.53
220V/1Ph/50Hz
CFW-IVA 12 / CCS-IVA 12
12,675.65
19.35
220V/1Ph/50Hz
CFW-IVA 18 / CCS-IVA 18
18,239.73
18.60
220V/1Ph/50Hz
CFW-IVA 25 / CCS-IVA 25
24,439.61
19.11
220V/1Ph/50Hz

คุณลักษณะ

ระบบ Inverter / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รูปทรงทันสมัย การทำงานเงียบ / ตั้งเวลาเปิด-ปิด ได้ 24 ชม. / แผ่นกรองอากาศ Pre Filter / รีโมทคอนโทรลไร้สาย / มีระบบ Auto Restart /
มีน้ำยาในระบบแล้ว (R32) ติดตั้งง่าย

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

 

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ค่า SEER. ระบบไฟฟ้า
CFW-IVG 09 / CCS-IVG 09
9,363.72
20.81
220V/1Ph/50Hz
CFW-IVG 13 / CCS-IVG 13
12,590.55
19.31
220V/1Ph/50Hz
CFW-IVG 15 / CCS-IVG 15
15,580.69
18.02
220V/1Ph/50Hz
CFW-IVG 18 / CCS-IVG 18
18,108.61
18.49
220V/1Ph/50Hz
CFW-IVG 24 / CCS-IVG 24
24,053.17
18.19
220V/1Ph/50Hz

คุณลักษณะ

ระบบ Inverter / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รูปทรงทันสมัย การทำงานเงียบ / ตั้งเวลาเปิด-ปิด ได้ 24 ชม. / แผ่นกรองอากาศ Pre Filter / รีโมทคอนโทรลไร้สาย / มีระบบ Auto Restart /
มีน้ำยาในระบบแล้ว (R32) ติดตั้งง่าย

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

 

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ค่า SEER. ระบบไฟฟ้า
CFW-AFE 09 / CCS-AFE 09
9,100.00
12.97
220V/1Ph/50Hz
CFW-AFE 12 / CCS-AFE 12
12,358.09
13.27
220V/1Ph/50Hz
CFW-AFE 18 / CCS-AFE 18
18,100.00
13.20
220V/1Ph/50Hz
CFW-AFE 25 / CCS-AFE 25
25,100.00
13.17
220V/1Ph/50Hz

คุณลักษณะ

ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รูปทรงทันสมัย การทำงานเงียบ / ตั้งเวลาเปิด-ปิด ได้ 24 ชม. / แผ่นกรองอากาศ Pre Filter / รีโมทคอนโทรลไร้สาย / มีระบบ Auto Restart พร้อมระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง /
แผงคอยล์เย็นแบบ Golden Fin / มีน้ำยาในระบบแล้ว (R32) ติดตั้งง่าย

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

 

 

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ค่า SEER. ระบบไฟฟ้า
CFW-IFE09-1 / CCS-IFE09-1
9,280
13.10
220V/1Ph/50Hz
CFW-IFE13-1 / CCS-IFE13-1
12,500
13.14
220V/1Ph/50Hz
CFW-IFE18-1 / CCS-IFE18-1
18,460
13.07
220V/1Ph/50Hz
CFW-IFE25-1 / CCS-IFE25-1
25,363
13.17
220V/1Ph/50Hz

คุณลักษณะ

ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รูปทรงทันสมัย การทำงานเงียบ / ตั้งเวลาเปิด-ปิด ได้ 24 ชม. / แผ่นกรองอากาศ Pre Filter / รีโมทคอนโทรลไร้สาย / มีระบบ Auto Restart พร้อมระบบ Auto Swing /
แผงคอยล์เย็นแบบ Blue Fin / มีน้ำยาในระบบแล้ว (R32) ติดตั้งง่าย

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

 

 
รุ่นที่เคยจัดจำหน่าย
Model : CFW-IFE (R32)
Model : CFW-IVH (R410a)
Model : CFW-HF (R410a)
Model : CFW-2HF (R22)
Model : CFW-2TF
Model : CFW-AE 28-36
Model : CFW-IF
Model : CFW-2IF
Model : CFW-4IF
Model : CFW-CT
Model : CFW-CG
Model : CFW-GA
Model : CFW-IQ
Model : CFW-P
Model : CFW-LX
Model : CFW-I
Model : CFW-2I
Model : CFW-BW
Model : CFW-PFC
ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ค่า SEER. ระบบไฟฟ้า
CFW-IFE09 / CCS-IFE09
9,300
13.00
220V/1Ph/50Hz
CFW-IFE13 / CCS-IFE13
12,800
12.88
220V/1Ph/50Hz
CFW-IFE18 / CCS-IFE18
18,100
12.85
220V/1Ph/50Hz
CFW-IFE25 / CCS-IFE25
25,400
12.90
220V/1Ph/50Hz

คุณลักษณะ

ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รูปทรงทันสมัย การทำงานเงียบ / ตั้งเวลาเปิด-ปิด ได้ 24 ชม. / แผ่นกรองอากาศ Pre Filter / รีโมทคอนโทรลไร้สาย / มีระบบ Auto Restart พร้อมระบบ Auto Swing /
แผงคอยล์เย็นแบบ Blue Fin / มีน้ำยาในระบบแล้ว (R32) ติดตั้งง่าย

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

 

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ค่า SEER. ระบบไฟฟ้า
CFW-IVH 09 / CCS-IVH 09
9,075.41
16.65
220V/1Ph/50Hz
CFW-IVH 13 / CCS-IVH 13
12,000.00
15.52
220V/1Ph/50Hz
CFW-IVH 18 / CCS-IVH 18
18,471.89
17.40
220V/1Ph/50Hz
CFW-IVH 24 / CCS-IVH 24
25,313.63
17.03
220V/1Ph/50Hz

คุณลักษณะ

ระบบ INVERTER / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รูปทรงทันสมัย การทำงานเงียบ / ตั้งเวลาเปิด-ปิด ได้ 24 ชม. / แผ่นกรองอากาศ Pre Filter / รีโมทคอนโทรลไร้สาย / มีระบบ Auto Restart พร้อมระบบ Auto Swing / แผงคอยล์เย็นแบบ Hydrophilic Alumunum Fin / มีน้ำยาในระบบแล้ว (R410a) ติดตั้งง่าย

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

 

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ค่า EER. ระบบไฟฟ้า
CFW-2HF 09 / CCS-2HF 09
9,199.78
12.20
220V/1Ph/50Hz
CFW-2HF 13 / CCS-2HF 13
12,580.39
11.97
220V/1Ph/50Hz
CFW-2HF 18 / CCS-2HF 18
19,001.09
12.19
220V/1Ph/50Hz
CFW-2HF 24 / CCS-2HF 24
24,648.29
11.98
220V/1Ph/50Hz

คุณลักษณะ

ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รูปทรงทันสมัย การทำงานเงียบ / ตั้งเวลาเปิด-ปิด ได้ 24 ชม. / แผ่นกรองอากาศ Pre Filter / รีโมทคอนโทรลไร้สาย / มีระบบ Auto Restart พร้อมระบบ Auto Swing / แผงคอยล์เย็นแบบ Hydrophilic Alumunum Fin / มีน้ำยาในระบบแล้ว (R22) ติดตั้งง่าย

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

 

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ค่า EER. ระบบไฟฟ้า
CFW-HF 09 / CCS-HF 09
9,199.26
12.94
220V/1Ph/50Hz
CFW-HF 13 / CCS-HF 13
12,334.72
12.88
220V/1Ph/50Hz
CFW-HF 18 / CCS-HF 18
18,540.47
12.89
220V/1Ph/50Hz
CFW-HF 25 / CCS-HF 25
24,029.69
12.45
220V/1Ph/50Hz

คุณลักษณะ

ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รูปทรงทันสมัย การทำงานเงียบ / ตั้งเวลาเปิด-ปิด ได้ 24 ชม. / แผ่นกรองอากาศ Pre Filter / รีโมทคอนโทรลไร้สาย / มีระบบ Auto Restart พร้อมระบบ Auto Swing / แผงคอยล์เย็นแบบ Hydrophilic Alumunum Fin / มีน้ำยาในระบบแล้ว (R410a) ติดตั้งง่าย

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

 

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ค่า EER. ระบบไฟฟ้า
CFW-2IF 09 / CCS-2IF 09
9,388.46
11.83
220V/1Ph/50Hz
CFW-4IF 12 / CCS-4IF 12
12,096.22
11.65
220V/1Ph/50Hz
CFW-4IF 18 / CCS-4IF 18
18,257.27
12.12
220V/1Ph/50Hz

คุณลักษณะ

ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รูปทรงทันสมัย การทำงานเงียบ / ตั้งเวลาเปิด-ปิด ได้ 24 ชม. / แผ่นกรองอากาศ Pre Filter / รีโมทคอนโทรลไร้สาย / มีระบบ Auto Restart พร้อมระบบ Auto Swing / แผงคอยล์เย็นแบบ Hydrophilic Alumunum Fin / มีน้ำยาในระบบแล้ว (R22) ติดตั้งง่าย

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

 

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ค่า EER. ระบบไฟฟ้า
CFW-2IF 24 / CCS-2IF 24
24,138.19
11.63
220V/1Ph/50Hz
CFW-IF 25 / CCS-IF 25
25,927.45
11.63
220V/1Ph/50Hz

คุณลักษณะ

ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รูปทรงทันสมัย การทำงานเงียบ / ตั้งเวลาเปิด-ปิด ได้ 24 ชม. / แผ่นกรองอากาศ Pre Filter / รีโมทคอนโทรลไร้สาย / มีระบบ Auto Restart พร้อมระบบ Auto Swing / แผงคอยล์เย็นแบบ Hydrophilic Alumunum Fin / มีน้ำยาในระบบแล้ว (R22) ติดตั้งง่าย

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

 

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ค่า EER. ระบบไฟฟ้า
CFW-2TF 12/ CCS-2TF 12
12,278.08
12.01
220V/1Ph/50Hz
CFW-2TF 18 / CCS-2TF 18
18,151.16
11.66
220V/1Ph/50Hz

คุณลักษณะ

ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รูปทรงทันสมัย การทำงานเงียบ / ตั้งเวลาเปิด-ปิด ได้ 24 ชม. /
แผ่นกรองอากาศ Pre Filter / รีโมทคอนโทรลไร้สาย / มีระบบ Auto Restart พร้อมระบบ Auto Swing / แผงคอยล์เย็นแบบ Hydrophilic Alumunum Fin / มีน้ำยาในระบบแล้ว (R22) ติดตั้งง่าย

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ค่า EER. ระบบไฟฟ้า
CFW-PFC 12/ CCS-PFC 12
12,934.89
11.55
220V/1Ph/50Hz
CFW-PFC 18 / CCS-PFC 18
18,493.04
11.62
220V/1Ph/50Hz

คุณลักษณะ

ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รูปทรงทันสมัย การทำงานเงียบ / ตั้งเวลาเปิด-ปิด ได้ 24 ชม. /
แผ่นกรองอากาศ Pre Filter / รีโมทคอนโทรลไร้สาย / มีระบบ Auto Restart พร้อมระบบ Auto Swing / แผงคอยล์เย็นแบบ Hydrophilic Alumunum Fin / มีน้ำยาในระบบแล้ว (R22) ติดตั้งง่าย

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ค่า EER. ระบบไฟฟ้า
CFW-AE 28-36
27,637-36,508
 
220V/1Ph/50Hz

คุณลักษณะ

รูปทรงทันสมัย การทำงานเงียบ / มีระบบ Auto Swing / ตั้งเวลาเปิด-ปิด ได้ 24 ชม. /
แผ่นกรองอากาศ Pre Filter / รีโมทคอนโทรลไร้สาย

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ค่า EER. ระบบไฟฟ้า
CFW-2I 09 / CCS-2I 09
9,000
9.63
220V/1Ph/50Hz
CFW-2I 12 / CCS-2I 12
13,000
9.63
220V/1Ph/50Hz
CFW-2I 18 / CCS-2I 18
18,000
9.63
220V/1Ph/50Hz
CFW-2I 24 / CCS-2I 24
,000
9.63
220V/1Ph/50Hz

คุณลักษณะ

รูปทรงทันสมัย การทำงานเงียบ / ตั้งเวลาเปิด-ปิด ได้ 24 ชม. / แผ่นกรองอากาศ Pre Filter /
รีโมทคอนโทรลไร้สาย / มีระบบ Auto Restart พร้อมระบบ Auto Swing / แผงคอยล์เย็นแบบ Hydrophilic Alumunum Fin / มีน้ำยาในระบบแล้ว (R22) ติดตั้งง่าย

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ค่า EER. ระบบไฟฟ้า
CFW-I 09 / CCS-I 09
9,000
9.73
220V/1Ph/50Hz
CFW-I 13 / CCS-I 13
13,000
9.90
220V/1Ph/50Hz
CFW-I 18 / CCS-I 18
18,000
10.04
220V/1Ph/50Hz
CFW-I 24 / CCS-I 24
24,000
9.63
220V/1Ph/50Hz

คุณลักษณะ

รูปทรงทันสมัย การทำงานเงียบ / ตั้งเวลาเปิด-ปิด ได้ 24 ชม. / แผ่นกรองอากาศ Pre Filter / รีโมทคอนโทรลไร้สาย / มีระบบ Auto Restart พร้อมระบบ Auto Swing / แผงคอยล์เย็นแบบ Hydrophilic Alumunum Fin / มีน้ำยาในระบบแล้ว (R22) ติดตั้งง่าย

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ค่า EER. ระบบไฟฟ้า
CFW-P 09 / CCS-P 09
9,000
9.66
220V/1Ph/50Hz
CFW-P 13 / CCS-P 13
13,000
9.60
220V/1Ph/50Hz
CFW-P 18 / CCS-P 18
18,000
9.86
220V/1Ph/50Hz
CFW-P 24 / CCS-P 24
24,000
9.66
220V/1Ph/50Hz

คุณลักษณะ

รูปทรงทันสมัย การทำงานเงียบ / ตั้งเวลาเปิด-ปิด ได้ 24 ชม. / แผ่นกรองอากาศ Pre Filter / รีโมทคอนโทรลไร้สาย / มีระบบ Auto Restart พร้อมระบบ Auto Swing / แผงคอยล์เย็นแบบ Hydrophilic Alumunum Fin / มีน้ำยาในระบบแล้ว (R22) ติดตั้งง่าย

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ค่า EER. ระบบไฟฟ้า
CFW-IQ 38
38,000
220V/1Ph/50Hz
CFW-IQ 44
44,000
220V/1Ph/50Hz

คุณลักษณะ

รูปทรงทันสมัย การทำงานเงียบ / ตั้งเวลาเปิด-ปิด ได้ 24 ชม. / แผ่นกรองอากาศ Pre Filter / รีโมทคอนโทรลไร้สาย

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค