รุ่นที่เคยจัดจำหน่าย
Model : CFH-EFA
Model : CFH-5EF
Model : CFH-KF
Model : CFH-QF
Model : CFH-EF, EEF
Model : CFH-XF
Model : SF-FA
Model : CFH-A
Model : CFH-GH, GF, 2GF Model : CFH-GS Model : CFH-G Model : CFV (H)
ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ค่า EER. ระบบไฟฟ้า
CFH-EFA515-1 / CCS-ECA515-1
15,269.72
12.19
220V/1Ph/50Hz
CFH-EFA518-1 / CCS-ECA518-1
18,307.77
11.80
220V/1Ph/50Hz
CFH-EFA525-1 / CCS-ECA525-1
25,252.55
11.81
220V/1Ph/50Hz
CFH-EFA530-1 / CCS-ECA530-1
30,221.28
11.21
220V/1Ph/50Hz
CFH-EFA533-1 / CCS-ECA533-1
33,085.35
11.09
220V/1Ph/50Hz
CFH-EFA536-1 / CCS-ECA536-1
36,613.76
11.03
220V/1Ph/50Hz
CFH-EFA540 / CCS-ECA540
40,944.00
11.37
220V/1Ph/50Hz
CFH-EFA536-1/CCS-ECA536-1(A)
36,186.03
11.21
380V/3Ph/50Hz
CFH-EFA540 / CCS-ECA540(A)
40,944.00
11.57
380V/3Ph/50Hz

คุณลักษณะ

ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รูปทรงสวยงาม ทันสมัย / แผ่นกรองอากาศ Pre Filter / มีระบบ Auto Restart / มีระบบ Auto Swing / มีระบบฟอกอากาศ (Option) / รีโมทคอนโทรลมีสายแบบดิจิตอล และแบบไร้สาย (LCD) / มีน้ำยาในระบบแล้ว (R22) ติดตั้งง่าย

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

 

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ค่า EER. ระบบไฟฟ้า
CFH-5EF 13 / CCS-5EF 13
13,520.39
11.10
220V/1Ph/50Hz
CFH-EF 15 / CCS-EF 15
15,435.21
11.42
220V/1Ph/50Hz
CFH-5EF 18 / CCS-5EF 18
18,498.50
11.31
220V/1Ph/50Hz
CFH-EF 20 / CCS-EF 20
20,381.58
11.88
220V/1Ph/50Hz
CFH-5EF 25 / CCS-5EF 25
26,195.29
11.28
220V/1Ph/50Hz
CFH-EEF 28 / CCS-EEF 28
28,184.14
11.99
220V/1Ph/50Hz
CFH-EF 28 / CCS-EF 28
28,223.72
11.75
220V/1Ph/50Hz
CFH-EF 30 / CCS-EF 30
30,915.79
11.61
220V/1Ph/50Hz
CFH-5EF 30 / CCS-5EF 30
31,050.22
11.28
220V/1Ph/50Hz
CFH-EF 33 / CCS-EF 33
34,717.10
11.32
220V/1Ph/50Hz
CFH-EF 36 / CCS-EF 36
36,964.93
11.66
220V/1Ph/50Hz
CFH-EF 38 / CCS-EF 38
39,147.92
11.42
220V/1Ph/50Hz

คุณลักษณะ

ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รูปทรงสวยงาม ทันสมัย / แผ่นกรองอากาศ Pre Filter / มีระบบ Auto Restart / รีโมทคอนโทรลมีสายแบบดิจิตอล และแบบไร้สาย (LCD) / มีน้ำยาในระบบแล้ว (R22) ติดตั้งง่าย

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

 

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ค่า EER. ระบบไฟฟ้า
CFH-EF 33 / CCS-EF 33 (A)
34,527.05
11.33
380V/3Ph/50Hz
CFH-EF 36 / CCS-EF 36 (A)
36,838.00
11.86
380V/3Ph/50Hz
CFH-EF 38 / CCS-EF 38 (A)
39,025.77
11.71
380V/3Ph/50Hz

คุณลักษณะ

ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รูปทรงสวยงาม ทันสมัย / แผ่นกรองอากาศ Pre Filter / มีระบบ Auto Restart / รีโมทคอนโทรลมีสายแบบดิจิตอล และแบบไร้สาย (LCD) / มีน้ำยาในระบบแล้ว (R22) ติดตั้งง่าย

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ค่า EER. ระบบไฟฟ้า
CFH-KF 13 / CCS-KF 13
13,100.72
11.25
220V/1Ph/50Hz
CFH-KF 18 / CCS-KF 18
18,235.78
11.63
220V/1Ph/50Hz
CFH-KF 25 / CCS-KF 25
25,167.59
11.62
220V/1Ph/50Hz

คุณลักษณะ

ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รูปทรงสวยงาม ทันสมัย / แผ่นกรองอากาศ Pre Filter / มีระบบ Auto Restart / รีโมทคอนโทรลมีสายแบบดิจิตอล และแบบไร้สาย (LCD) / มีน้ำยาในระบบแล้ว (R22) ติดตั้งง่าย

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ค่า EER. ระบบไฟฟ้า
CFH-QF 13 / CCS-QF 13
13,068.64
11.94
220V/1Ph/50Hz
CFH-QF 18 / CCS-QF 18
18,385.90
12.18
220V/1Ph/50Hz
CFH-QF 18-1 / CCS-QF 18-1
18,513.13
12.15
220V/1Ph/50Hz
CFH-QF 25 / CCS-QF 25
25,520.05
12.07
220V/1Ph/50Hz
CFH-QF 25-1 / CCS-QF 25-1
25,749.89
12.15
220V/1Ph/50Hz
CFH-QF 30-1 / CCS-QF 30-1
30,817.73
11.75
220V/1Ph/50Hz
CFH-QF 31 / CCS-QF 31
30,376.01
11.35
220V/1Ph/50Hz
CFH-QF 32 / CCS-QF 32
33,319.20
11.12
220V/1Ph/50Hz
CFH-QF 35 / CCS-QF 35
36,272.29
11.31
220V/1Ph/50Hz
CFH-QF 36-1 / CCS-QF 36-1
36,336.50
11.51
220V/1Ph/50Hz
CFH-QF 38 / CCS-QF 38
38,914.20
11.44
220V/1Ph/50Hz
CFH-QF 40 / CCS-QF 40
40,231.57
11.38
220V/1Ph/50Hz
CFH-QF 33 / CCS-QF 33
33,531.77
11.27
380V/3Ph/50Hz
CFH-QF 36 / CCS-QF 36
36,344.62
11.03
380V/3Ph/50Hz
CFH-QF 38 / CCS-QF 38
38,330.07
11.57
380V/3Ph/50Hz
CFH-QF 40 / CCS-QF 40
40,299.81
11.30
380V/3Ph/50Hz

คุณลักษณะ

ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รูปทรงสวยงาม ทันสมัย / แผ่นกรองอากาศ Pre Filter / มีระบบ Auto Restart / รีโมทคอนโทรลมีสายแบบดิจิตอล และแบบไร้สาย (LCD) / ระบบน้ำยา R410a

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ค่า EER. ระบบไฟฟ้า
CFH-XF25 / CCS-XF25SCL220
25,466.59
12.30
220V/1Ph/50Hz
CFH-XF30 / CCS-XF30SCL220
30,288.78
11.29
220V/1Ph/50Hz
CFH-XF36 / CCS-XF36SCL220
36,640.41
11.07
220V/1Ph/50Hz
CFH-XF36 / CCS-XF36SCL380
36,025.67
11.50
380V/3Ph/50Hz
CFH-XF40 / CCS-XF40SCL380
40,360.28
11.83
380V/3Ph/50Hz

คุณลักษณะ

ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รูปทรงสวยงาม ทันสมัย / แผ่นกรองอากาศ Pre Filter /
มีระบบ Auto Swing / รีโมทคอนโทรลดิจิตอลแบบไร้สาย / ตั้งเวลาเปิด-ปิด ได้ 24 ชม. / มีน้ำยาในระบบแล้ว (R22) ติดตั้งง่าย

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ค่า EER. ระบบไฟฟ้า
SF09-FA / SC09-CB
9,212
9.83
220V/1Ph/50Hz
SF12-FA / SC12-CB
12,283
9.91
220V/1Ph/50Hz
SF18-FA / SC16-CB
16,377
9.65
220V/1Ph/50Hz
SF18-FA / SC18-CB
18,424
9.99
220V/1Ph/50Hz
SF18-FA / SC20-CB
20,130
9.81
220V/1Ph/50Hz
SF25-FA / SC25-CB 1
25,590
9.73
220V/1Ph/50Hz
SF25-FA / SC28-CB
28,319
10.02
220V/1Ph/50Hz
SF30-FA / SC30-CB
30,366
9.89
220V/1Ph/50Hz
SF33-FA / SC33-CC 1
33,437
9.70
220V/1Ph/50Hz
SF36-FA / SC36-CD
36,167
9.68
220V/1Ph/50Hz
SF36-FA / SC36-CD (2FAN)
36,167
9.68
220V/1Ph/50Hz
SF36-FA / SC38-CD
38,214
9.87
220V/1Ph/50Hz
SF36-FA / SC38-CD (2FAN)
38,214
9.87
220V/1Ph/50Hz
SF41-FA / SC41-CD
41,285
9.83
220V/1Ph/50Hz
SF41-FA / SC41-CD (2FAN)
41,285
9.83
220V/1Ph/50Hz

คุณลักษณะ

Energy Saving / Quiet Poeration / Hight Durability / Cooling entire room in a short time / Available for Wired Digital Temperature Dicplay and Wireless remote controler

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ค่า EER. ระบบไฟฟ้า
SF33-FA / SC33-CC(A)
33,096
10.51
380V/3Ph/50Hz
SF36-FA / SC36-CD(A)
36,508
9.97
380V/3Ph/50Hz
SF36-FA / SC36-CD1(A) 2FAN
36,508
9.97
380V/3Ph/50Hz
SF36-FA / SC38-CD(A)
38,214
10.06
380V/3Ph/50Hz
SF36-FA / SC38-CD(A) 2FAN
38,214
10.06
380V/3Ph/50Hz
SF41-FA / SC41-CD(A)
41,285
10.06
380V/3Ph/50Hz
SF41-FA / SC41-CD(A) 2FAN
41,285
10.06
380V/3Ph/50Hz
SF41-FA / SC44-CD(A) 2FAN
44,014
9.98
380V/3Ph/50Hz
SF41-FA / SC48-CD(A) 2FAN
48,109
10.21
380V/3Ph/50Hz
SF56-FA / SC56-CD(A) 2FAN
56,298
10.20
380V/3Ph/50Hz
SF56-FA / SC60-CD(A) 2FAN
60,051
9.96
380V/3Ph/50Hz

คุณลักษณะ

Energy Saving / Quiet Poeration / Hight Durability / Cooling entire room in a short time / Available for Wired Digital Temperature Dicplay and Wireless remote controler

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ค่า EER. ระบบไฟฟ้า
CFH-2GF 12 / CCS-2NF 12RTT
12,823.53
11.22
220V/1Ph/50Hz
CFH-2GF 16 / CCS-2NF 16RTT
16,309.63
11.37
220V/1Ph/50Hz
CFH-2GF 18 / CCS-2NF 18RTT
19,479.11
11.18
220V/1Ph/50Hz
CFH-2GF 20 / CCS-2NF 20SCL
19,735.35
11.12
220V/1Ph/50Hz
CFH-2GF 20/ CCS-2NF 20RTT
19,700.89
11.09
220V/1Ph/50Hz
CFH-2GH 24S / CCS-H 24SCL
24,,301.97
11.57
220V/1Ph/50Hz
CFH-2GF 25 / CCS-2NF 25SCL
26,330.40
11.86
220V/1Ph/50Hz
CFH-2GF 25 / CCS-2NF 25RTT
26,470.30
11.12
220V/1Ph/50Hz
CFH-2GF 28 / CCS-2NF 28SCL
29,640.04
11.13
220V/1Ph/50Hz
CFH-2GF 33 / CCS-2NF 33SCL
33,892.22
11.00
220V/1Ph/50Hz
CFH-2GF 35 / CCS-2NF 35SCL
35,447.27
11.11
220V/1Ph/50Hz
CFH-GF 35 / CCS-NF 35SCL
36,013.66
11.25
220V/1Ph/50Hz
CFH-GF 38 / CCS-NF 38SCL
38,190.52
11.19
220V/1Ph/50Hz
CFH-2GF 33 / CCS-2NF 33SCL
34,993.47
11.50
380V/3Ph/50Hz
CFH-2GF 35 / CCS-2NF 35SCL
36,157.65
11.27
380V/3Ph/50Hz
CFH-2GF 38 / CCS-2NF 38SCL
39,800.98
11.79
380V/3Ph/50Hz
CFH-PM 44 / CCS-PM 44
42,320.80
11.42
380V/3Ph/50Hz

คุณลักษณะ

ประสิทธิภาพสูง / ประหยัดพลังงาน / ออกแบบเพื่อความทนทาน /กระจายลมเย็น ทั่วถึง รวดเร็ว / มีระบบควบคุมอิเลคทรอนิกส์ให้เลือก ทั้งชนิดมีสาย และไร้สาย

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ค่า EER. ระบบไฟฟ้า
CFH-GS 12 / CCS-NS 12
12,295
9.97
220V/1Ph/50Hz
CFH-GS 16 / CCS-NS 16
16,393
9.93
220V/1Ph/50Hz
CFH-GS 18 / CCS-NS 18
18,100
9.93
220V/1Ph/50Hz
CFH-GS 20 / CCS-NS 20
20,491
9.93
220V/1Ph/50Hz
CFH-GS 25 / CCS-NS 25
25,272
9.93
220V/1Ph/50Hz
CFH-GS 28 / CCS-NS 28
28,004
9.08
220V/1Ph/50Hz
CFH-GS 33 / CCS-NS 33
33,127
9.08
220V/1Ph/50Hz
CFH-GS 35 / CCS-NS 35
35,176
9.04
220V/1Ph/50Hz
CFH-GS 38 / CCS-NS 38
38,250
9.08
220V/1Ph/50Hz

คุณลักษณะ

ประสิทธิภาพสูง / ประหยัดพลังงาน / ออกแบบเพื่อความทนทาน /กระจายลมเย็น ทั่วถึง รวดเร็ว / มีระบบควบคุมอิเลคทรอนิกส์ให้เลือก ทั้งชนิดมีสาย และไร้สาย

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค