CENTRAL AIR @ITALY-AUSTRIA TRIP


บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำคณะตัวแทนจำหน่ายท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของสองประเทศชื่อดัง... อิตาลีตอนเหนือ และ ออสเตรีย เมื่อวันที่ 15 –21มกราคม 2563

• เริ่มต้นกันที่ ล่องเรือชมทะเลสาบการ์ดา ณ เมืองซีร์มิโอเน่ ประเทศอิตาลี เมืองเก่าแก่อายุกว่า 2,000 ปี ที่ล้อมรอบด้วยทะเลสาป เยี่ยมชมและถ่ายภาพกับปราสาทเก่าแก่ The Scaliger of Sirmione

• เดินทางต่อกันที่ อุทยานแห่งชาติ โดโลไมท์ ส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ ที่มีทัศนียภาพสวยงามยอดเขาสูงเสียดฟ้า

• เยี่ยมชมทะเลสาป Braies ทะเลสาปน้ำสีฟ้าเขียว ทางองค์กร Unesco ยกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

•สัมผัสอากาศบริสุทธิ์กันที่ทะเลสาปมิซูริน่า ทะเลสาปน้ำจืดขนาดใหญ่ที่ปกคลุมด้วยหิมะ ที่มีการวิจัยว่ามีค่าอากาศบริสุทธิ์สูงมาก ทั้งยังเป็นศูนย์บำบัดโรคหอบหืดแห่งเดียวในอิตาลี

• ชมทัศนียภาพ ทิวทัศน์ยอดเขาสูงกว่า 3,025 เมตร ที่มีเอกลักษณ์แหลมเหมือนฟันฉลาม ณ จุดชมวิว Saint Maddalena หมู่บ้านในอุทยานแห่งชาติ Puez-Odle

• เดินทางสู่ ประเทศออสเตรีย ณ เมือง เซล อัม ซี ดื่มด่ำกับบรรยากาศริมทะเลสาป พักผ่อนตามอัธยาศัย

• นั่งกระเช้า สู่ยอดเขาคิทส์ชไตน์ฮอร์น สถานที่ที่เต็มไปด้วยหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ความสูงกว่า 3,029 เมตร ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติโฮเฮอเทาแอร์น ซึ่งเป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศออสเตรีย

• เดินทางสู่ จตุรัสมาเรียน ณ เมืองมิวนิค ชมสถาปัตยกรรมก่อสร้างที่มีตุ๊กตาเต้นรำประดับบนอาการ และอิสระกับการช้อปปิ้งแหล่งรวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำ