40th Anniversary Top 10 Exclusive Trip
เมื่อวันที่ 25 31 มกราคม 2562 บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดทริปพิเศษ 40th Anniversary Top10 Exclusive Trip
“Chamonix – Switzerland” ขอบคุณท่านตัวแทนจำหน่ายที่ทำยอดขายสูงสุด 10 อันดับ กรุงเทพและต่างจังหวัด ลัดฟ้าสู่… เมืองโลซาน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ไทย ที่ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นอกจากนี้ยังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์… จากนั้นพาชมมหาวิทยาลัยเก่าแก่ระดับโลกของเมือง ชมสถานที่ทรงโปรดของในหลวงรัชกาลที่ 9 “สวนสาธารณะของเมือง ที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว” (ทำท่าทางปิดหู ปิดปาก ปิดตา) และศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สร้างขึ้นในปี 2549 และเป็นที่ระลึกการครบรอบ 75 ปี ความสัมพันธ์อันดีไทย-สวิตเซอร์แลนด์

ออกเดินทางสู่ประเทศ “ฝรั่งเศส” ชม Palais de L’lsle ปราสาทหอคอยแห่งประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่โดดเด่นท่ามกลางคลองที่ไหลผ่านใจกลางเมือง Annecy ซึ่งมีประวัติศาสตร์น่าสนใจในอดีต เคยเป็นทั้งศาล เรือนจำ โรงกษาปณ์ จนกระทั่งได้บูรณะใหม่เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่นิยมถ่ายรูปที่สุดแห่งหนึ่งในฝรั่งเศส จนได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งแอลป์”
จากนั้นเดินทางต่อไปที่เมือง Chamonix เป็นเมืองที่อยู่บนเทือกเขาแอลป์ติดกับสวิตเซอร์แลนด์ มีภูเขาสูงล้อมรอบและมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ได้ดื่มด่ำธรรมชาติกับการนั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่สถานี Aiguille du Midi กระเช้าลอยฟ้าที่สูงที่สุดในโลก ความสูงถึง 3,842 เมตร มองเห็นวิวกว่า 360 องศา ของเทือกเขาแอลป์ทั้ง 3 ฝั่ง ประเทศ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ และอิตาลี ขึ้นลิฟท์สู่จุดสูงสุดชมวิวบนยอดเขา Mont Blanc ที่สูงที่สุดในยุโรป สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่สุดหวาดเสียว ยืนบนกระจกใสที่ยื่นออกไปจากหน้าผา เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปวิวสวยงามบนยอดเขา และเดินเล่นถ่ายรูปชมเมืองสวยๆ ในเมือง Chamonix พร้อมช็อปปิ้งร้านค้าต่างๆ ระหว่างทาง เก็บภาพบรรยากาศแสนสวยของเมืองนี้

ออกเดินทางกลับเข้าสู่สวิตเซอร์แลนด์ ส่งท้ายด้วยการช็อปปิ้งที่ Aubonne Outlet และย่านช็อปปิ้งแบรนด์เนมใจกลางกรุงเจนีวา ให้ทุกท่านได้ช็อปกันอย่างเต็มที่ ได้ของถูกใจกลับบ้านกันแบบจุใจ