CENTRAL AIR จัดงานอบรมให้ความรู้พื้นที่ กรุงเทพและใกล้เคียง บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR ในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกับ บริษัท ธีรชัย อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ พาร์ค วิลเลจ พระราม 2

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากเซ็นทรัลแอร์แนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ วิธีการติดตั้ง วิธีการใช้งาน วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง และเทคนิคการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ รวมไปถึงการตอบคำถามและข้อสงสัยให้ข้อมูลกับช่างเทคนิคในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR นำทักษะความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ นำไปใช้เพื่อดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ