CENTRAL AIR NEW PRODUCT LAUNCH 2024CENTRAL AIR แอร์สัญชาติไทย ที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 46 ปี เปิดตัวเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ในปี 2024 ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ หลากหลายประเภท ครบทุกขนาดบีทียู และ สุดพิเศษกับ การเพิ่มขยายระยะเวลาการรับประกันสินค้าให้ยาวนานขึ้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้เย็นอย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

คณะผู้บริหาร บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศมาร่วมงาน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์