ข่าวประชาสัมพันธ์ งานฉลองครบรอบ 45 ปี และประกาศเกียรติคุณตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR ประจำปี 2566