CENTRAL AIR ร่วมกับ บจก. สหะชัยเครื่องเย็น และ บจก. พิษณุแอร์คอนทินิวอัสบริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR ในจังหวัดนครสวรรค์และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกับ บริษัท สหะชัยเครื่องเย็น จำกัด และ บริษัท พิษณุแอร์คอนทินิวอัส จำกัด วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม Bonito Chinos นครสวรรค์

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากเซ็นทรัลแอร์แนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ วิธีการติดตั้ง วิธีการใช้งาน วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง และเทคนิคการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ รวมไปถึงการตอบคำถามและข้อสงสัยให้ข้อมูลกับช่างเทคนิคในพื้นที่นครสวรรค์ และใกล้เคียง เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR นำทักษะความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ นำไปใช้เพื่อดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ