CENTRAL AIR ร่วมกับ บจก. กัญฐณัฐ เครื่องเย็น จัดงานสัมมนาบริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท กัญฐณัฐ เครื่องเย็น จำกัด จัดงานอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR วันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ พาร์ค วิลเลจ พระราม 2

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากเซ็นทรัลแอร์แนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ วิธีการติดตั้ง วิธีการใช้งาน วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง และเทคนิคการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ รวมไปถึงการตอบคำถามและข้อสงสัยให้ข้อมูลกับช่างเทคนิค
ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR
นำทักษะความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ นำไปใช้เพื่อดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ