งานทำบุญครบรอบ 45 ปี เซ็นทรัลแอร์ก้าวเข้าสู่ปีที่ 45 ของเครื่องปรับอากาศ “CENTRAL AIR” แอร์สัญชาติไทยที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องรวมถึงการบริการหลังการขาย เพื่อให้ผู้ใช้เครื่องปรับอากาศ ประทับใจ มั่นใจ และไว้วางใจด้วยดีตลอดมา

บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณเรืองพันธ์ ศรีอ่อน ประธานกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 โดยมีการใส่บาตรพระสงฆ์ สวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล ถวายผ้าไตร-สังฆทาน ซึ่งมีพันธมิตร ตัวแทนจำหน่าย และคู่ค้าให้เกียรติมาร่วมงาน

เมื่อปี พ.. 2521 เครื่องปรับอากาศภายใต้เครื่องหมายการค้า “CENTRAL AIR” ออกสู่ตลาดครั้งแรกเพื่อรองรับกับปริมาณความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศในประเทศไทยที่สูงมาก ณ ขณะนั้น และเพื่อเป็นการทดแทนการนําเข้าเครื่องปรับอากาศจากต่างประเทศ ซึ่งมีเพียงเฉพาะเครื่องปรับอากาศสัญชาติอเมริกันที่มีราคาสูง ดังนั้น CENTRAL AIR จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ราคาถูกกว่า มีคุณภาพดี มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน และยังมีการบริการที่ทําให้เกิดความประทับใจทั้งการติดตั้ง และการบริการหลังการขาย

เครื่องปรับอากาศรุ่นแรกที่ผลิตเป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยเครื่องส่งลมเย็น (แฟนคอยล์) รุ่นแรก CFV รุ่นหน้าเฉียง และเครื่องระบายความร้อน (คอนเดนซิ่ง) รุ่นแรก CCU ที่เรียกกันตามรูปลักษณ์ของเครื่องว่า รุ่นทรงกลม “กระป๋องนม” ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทาน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยการพัฒนาสินค้าที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง จนได้รับ “รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น” 5 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2530 - 2534 จากสํานักนายกรัฐมนตรี และจากนั้นพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ รุ่นตู้ตั้ง (Package Type)
3 – 5 ตัน และรุ่นต่อท่อลม (Duct type) 3 – 60 ตัน เพื่อเพิ่มทางเลือกให้มากขึ้น จึงได้รับรางวัลเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพสูงสุด 5 อันดับแรกในรอบ 11 ปี จากกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550

CENTRAL AIR ได้พัฒนารูปแบบทางการขายอย่างต่อเนื่อง โดยพยายามสร้างและปรับเปลี่ยนระบบส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับสภาวการณ์แข่งขันที่เพิ่มทวีความรุนแรงขึ้น เพื่อรักษาฐานลูกค้าสําคัญซึ่งคือ ตัวแทนจําหน่าย และช่างผู้ให้บริการที่เป็นส่วนสําคัญของการขายและการให้บริการกับผู้ใช้เครื่องปรับอากาศ โดยได้จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้พื้นฐานทางด้านระบบปรับอากาศแก่ตัวแทนจําหน่าย และช่างผู้ให้บริการทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการที่ดีและมีมาตรฐาน ตลอดระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ และได้จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง บริษัทและตัวแทนจําหน่ายมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องปรับอากาศไทยที่ริเริ่มในการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การจัดนําเที่ยวให้กับตัวแทนจําหน่ายทั้งในและต่างประเทศ จัดการแข่งขัน แบดมินตัน สนุกเกอร์ กีฬาสี โบว์ลิ่ง แรลลี่ และ กอล์ฟ เป็นต้น

ปัจจุบัน CENTRAL AIR มีเครื่องปรับอากาศหลากหลายรูปแบบการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการผลิต เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีความคุ้มค่า ทนทาน และประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน ได้รับความไว้วางใจในโครงการสำคัญหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมทั่วประเทศ

CENTRAL AIR พลังความเย็นที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 45 ปี