CENTRAL AIR ร่วมกับ บจก. ภรภัทรแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จัดงานสัมมนา
บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท ภรภัทรแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จัดงานอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ จีหัวหิน รีสอร์ท แอนด์ มอลล์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากเซ็นทรัลแอร์แนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ วิธีการติดตั้ง วิธีการใช้งาน วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง และเทคนิคการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ รวมไปถึงการตอบคำถามและข้อสงสัย ให้ข้อมูลกับช่างเทคนิคในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียง เป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR เพื่อนำทักษะความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ นำไปใช้เพื่อดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ