งานพีธีทำบุญบริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2565
เนื่องในวาระครบรอบ 44 ปี เครื่องปรับอากาศ
CENTRAL AIR วันที่ 10 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานทำบุญประจำปี ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป และถวายข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค แด่พระภิกษุสงฆ์วัดนครอินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

#ครบรอบ44ปีCentralAir
#งานพิธีทำบุญCentralAir2565
#CentralAir