CENTRAL AIR บริจาคเครื่องปรับอากาศให้กับ
ศูนย์พักคอยเทศบาลนครนนทบุรี แห่งที่
2


 

CENTRAL AIR ถวายเครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่จำนวน 2 เครื่อง แด่ท่านพระอาจารย์ชาญณรงค์ โฆสโก วัดชมภูเวก เพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลสนามชุมชน ศูนย์พักคอยเทศบาลนครนนทบุรี แห่งที่ 2 ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งวัดบัวขวัญได้ร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ จิตอาสาและผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่าน... CENTRAL AIR ขอร่วมเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนก้าวผ่านสถานการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน