งานพีธีทำบุญบริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2564


คณะผู้บริหาร และพนักงานของ CENTRAL AIR จัดพิธีทำบุญประจำปี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เนื่องในวาระก้าวเข้าสู่ปีที่ 43 เพื่อความเป็นสิริมงคล ได้มีการทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง จากนั้น พระครูวินัยธรเจริญ ทนฺตจิตฺโต ดร.เจ้าอาวาสวัดนครอินทร์ นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ แล้วจึงได้ร่วมกัน ถวายภัตตาหารเพล พร้อมทั้งผ้าไตร และเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์