CENTRAL AIR สนับสนุนเครื่องปรับอากาศ ให้กับมูลนิธิรักษ์ไทย


บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR แบบติดผนังขนาด 24000 BTU จำนวน 1 ชุด และแบบตั้งแขวนขนาด 33000 BTU จำนวน 1 ชุด ให้กับมูลนิธิรักษ์ไทย นำไปติดตั้งที่สำนักงานปัตตานี และสำนักงานกรุงเทพ

มูลนิธิรักษ์ไทยคือหนึ่งในสมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ ที่ทำงานด้านการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและห่างไกลความเจริญในพื้นที่เข้าถึงยาก เป็นองค์กรพัฒนาท้องถิ่นที่มีหลากหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสุขอนามัยชุมชน ด้านส่งเสริมอาชีพสำหรับชุมชน ด้านการศึกษา และด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ