สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี


สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี นำโดย คุณเชาวลิต เอื้อชูยศ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี เดินทางเข้าพบ คุณเรืองพันธ์ ศรีอ่อน ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เพื่อแนะนำคณะกรรมการการบริหารชุดใหม่ พร้อมทั้งได้นำ ที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้ขาเหยียบ มามอบให้เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกัน COVID-19 เพิ่มความปลอดภัยให้กับ ทีมงาน CENTRAL AIR ลูกค้า และผู้ที่มาติดต่อ