CENTRAL AIR สนับสนุนเครื่องปรับอากาศ ให้กับมูลนิธิรักษ์ไทย


บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR จำนวน 3 ชุด ให้กับคุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย นำไปติดตั้งที่สำนักงานมูลนิธิรักษ์ไทยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนให้มูลนิธิได้พัฒนาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนือ