จัดอบรมให้ความรู้เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR @ บุรีรัมย์


บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR วันที่ 7 มีนาคม 2563
ณ โรงแรม บุรีเทล จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีช่างแอร์ จาก จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมอบรม

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากเซ็นทรัลแอร์ แนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ วิธีการติดตั้ง การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง และเทคนิคการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของ CENTRAL AIR ระบบ VRF รวมไปถึงการตอบคำถาม และข้อสงสัยให้ข้อมูลกับช่างเทคนิค เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศให้สอดคล้องความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น