จัดอบรมให้ความรู้เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR @ ภูเก็ต


บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม เมโทรโปล จังหวัดภูเก็ต

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากเซ็นทรัลแอร์ แนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ วิธีการติดตั้ง การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง และเทคนิคการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของ CENTRAL AIR ระบบ VRF รวมไปถึงการตอบคำถาม และข้อสงสัยให้ข้อมูลกับช่างเทคนิค เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศให้สอดคล้องความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น