45 ปี CENTRAL AIR ส่งมอบความเย็น ส่งมอบความสุข

                                                     
หลักการและเหตุผล  :  

บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งโครงการมอบเครื่องปรับอากาศให้แก่ โรงพยาบาลหรือโรงเรียนที่มีความจำเป็น
ต้องมีเครื่องปรับอากาศใช้ในพื้นที่ส่วนกลาง โดย CENTRAL AIR ต้องการส่งมอบความเย็นให้แก่ ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์
เด็กนักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงคุณครู อาจารย์ผู้สอน เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขกาย ส่งมอบกำลังใจ
ด้วยพลังความเย็นจาก CENTRAL AIR

 

วัตถุประสงค์  :  

  1. เพิ่มความเย็นสบาย คลายความร้อนเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยของคนไข้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแล
    รักษาผู้ป่วยให้กับบุคลากรทางการแพทย์
  2. ส่งเสริมความพร้อมในการเรียนรู้ ด้วยบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่นักเรียน นักศึกษา

 

ระยะเวลาโครงการ  :  มีนาคม - ตุลาคม 2566

 

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก  :  

สามารถส่งแบบฟอร์มข้อมูลผ่านทาง LINE OFFICIAL “@Central_Air” หรือผ่านทางตัวแทนจำหน่ายของ CENTRAL AIR
ในแต่ละพื้นที่ สำหรับโรงพยาบาลหรือโรงเรียนที่มีความจำเป็นต้องมีเครื่องปรับอากาศใช้ในพื้นที่ส่วนกลาง พร้อมแนบรูปภาพ
พื้นที่ให้บริการที่ต้องการมีเครื่องปรับอากาศ และรายละเอียดเพื่อการติดต่อประสานงาน โดยการพิจารณาคัดเลือกของ
คณะกรรมการตามดุลยพินิจถือเป็นที่สิ้นสุด

 

การนำเสนอข้อมูลเพื่อพิจารณา  :

1. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.centralair.co.th หรือ Link ในแคปชั่นใต้โพสต์ FB Page
2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมแนบรูปภาพประกอบ
3. ส่งแบบฟอร์มข้อมูลมาที่ LINE OFFICIAL “@Central_Air” ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566
4. ประกาศผลวันที่ 16 ตุลาคม 2566 : www.facebook.com/centralair1978.th

หมายเหตุ : โรงพยาบาล หรือโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะต้องนำผลิตภัณฑ์ CENTRAL AIR ไปติดตั้ง ณ สถานที่ที่แจ้งยื่นพิจารณาเท่านั้น

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก  :  

1. โรงพยาบาล หรือโรงเรียนที่ขาดแคลนงบประมาณ และมีความจำเป็นต้องมีเครื่องปรับอากาศใช้ในพื้นที่ส่วนกลางเท่านั้น
2. ความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลที่เสนอเพื่อพิจารณา และมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้
3. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงพยาบาล หรือโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยผลตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :
แผนกโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02 5261985-90 #866 หรือ 085-5173651, 086-4552643
Line  :  @Central_Air
FB Page  :  www.facebook.com/centralair1978.th>> คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการ <<