Model : CFD
Model : CFD-N
Model : CCU-H
Model : CCU-N
ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ระบบไฟฟ้า
CCU-H 09
9,350
220V/1Ph/50Hz
CCU-H 12
10,000
220V/1Ph/50Hz
CCU-H 16
12,500
220V/1Ph/50Hz
CCU-H 18
18,300
220V/1Ph/50Hz
CCU-H 20
20,000
220V/1Ph/50Hz
CCU-H 25
25,800
220V/1Ph/50Hz
CCU-H 28
28,300
220V/1Ph/50Hz
CCU-H 33
33,400
220V/1Ph/50Hz และ 380V/3Ph/50Hz
CCU-H 35
36,000
220V/1Ph/50Hz และ 380V/3Ph/50Hz
CCU-H 38
38,700
220V/1Ph/50Hz และ 380V/3Ph/50Hz
CCU-H 44
44,100
220V/1Ph/50Hz และ 380V/3Ph/50Hz
CCU-H 48
48,000
380V/3Ph/50Hz
CCU-H 56
56,200
380V/3Ph/50Hz
CCU-H 60
60,830
380V/3Ph/50Hz
CCU-H 63
63,430
380V/3Ph/50Hz

คุณลักษณะ

Commercial and Industrial Air-Conditioners
Capacity From 9,350 to 63,430 Btu/Hr.

เครื่องระบายลมร้อน แบบเป่าขึ้นด้านบน (Vertical Discharge)
ประหยัดเนื้อที่การติดตั้ง เสียงเงียบ คุณภาพสูง

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

 

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ระบบไฟฟ้า
CCU-H 77
77,100
380V/3Ph/50Hz
CCU-H 85
85,000
380V/3Ph/50Hz
CCU-H 105
105,000
380V/3Ph/50Hz
CCU-H 122
122,000
380V/3Ph/50Hz
CCU-H 154
154,000
380V/3Ph/50Hz
CCU-H 203
203,000
380V/3Ph/50Hz

คุณลักษณะ

Commercial and Industrial Air-Conditioners
Capacity From 77,100 to 203,000 Btu/Hr.

เครื่องระบายลมร้อน แบบเป่าขึ้นด้านบน (Vertical Discharge)
ประหยัดเนื้อที่การติดตั้ง เสียงเงียบ คุณภาพสูง

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

 

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ระบบไฟฟ้า
CCU-N 232
232,000
380V/3Ph/50Hz
CCU-N 270
270,000
380V/3Ph/50Hz
CCU-N 352
352,000
380V/3Ph/50Hz
CCU-N 395
395,000
380V/3Ph/50Hz
CCU-N 500
500,000
380V/3Ph/50Hz
CCU-N 600
600,000
380V/3Ph/50Hz

คุณลักษณะ

Commercial and Industrial Air-Conditioners
Capacity From 232,000-600,000 Btu/Hr.

เครื่องระบายลมร้อน แบบเป่าขึ้นด้านบน (Vertical Discharge)
ประหยัดเนื้อที่การติดตั้ง เสียงเงียบ คุณภาพสูง

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

 

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ระบบไฟฟ้า
CFD 33-38
232,000
380V/3Ph/50Hz
CFD 44-48
270,000
380V/3Ph/50Hz
CFD 56-63
352,000
380V/3Ph/50Hz

คุณลักษณะ

Air Quantity From 1,200 to 2,000 CFM.
Cooling Capacity From 33,400 to 63,400 Btu/Hr.

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ระบบไฟฟ้า
CFD-N 77-85
77,100-85,000
380V/3Ph/50Hz
CFD-N 105-122
105,000-122,000
380V/3Ph/50Hz
CFD-N 154
154,000
380V/3Ph/50Hz
CFD-N 203
203,000
380V/3Ph/50Hz
CFD-N 232
232,000
380V/3Ph/50Hz
CFD-N 270
270,000
380V/3Ph/50Hz
CFD-N 352
352,000
380V/3Ph/50Hz
CFD-N 395
395,000
380V/3Ph/50Hz
CFD-N 500
500,000
380V/3Ph/50Hz
CFD-N 600
600,000
380V/3Ph/50Hz

คุณลักษณะ

Air Quantity From 3,000 to 20,000 CFM.
Cooling Capacity From 77,100 to 600,000 Btu/Hr.

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค