รุ่นที่เคยจัดจำหน่าย
Model : SF-PA
Model : CFP-N
Model : CFP-2N
Model : CFP-LX
ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ค่า EER. ระบบไฟฟ้า
SF33-PA
33,000
10.09
220V/1Ph/50Hz
SF36-PA
36,000
10.05
220V/1Ph/50Hz
SF38-PA
38,000
10.19
220V/1Ph/50Hz
SF33-PA
33,000
10.03
380V/3Ph/50Hz
SF36-PA
36,000
10.19
380V/3Ph/50Hz
SF38-PA
38,000
10.19
380V/3Ph/50Hz
SF44-PA
44,000
9.98
380V/3Ph/50Hz
SF48-PA
48,000
10.21
380V/3Ph/50Hz
SF56-PA
56,000
10.20
380V/3Ph/50Hz
SF60-PA
60,000
9.96
380V/3Ph/50Hz

คุณลักษณะ

Energy Saving / High Durability / Quiet Operation / Slim & Luxurious Design / Cooling entire room in a shot time /Fully Function Standing Type

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

 

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ค่า EER. ระบบไฟฟ้า
CFP-N 33-38
33,400-38,700
220V/1Ph/50Hz
CFP-N 44-48
44,100-48,000
220V/1Ph/50Hz
CFP-N 56
56,200
220V/1Ph/50Hz
CFP-N 60-63
60,833-63,000
220V/1Ph/50Hz

คุณลักษณะ

Energy Saving / High Durability / Quiet Operation / Slim & Luxurious Design / Cooling entire room in a shot time /Fully Function Standing Type

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ค่า EER. ระบบไฟฟ้า
CFP-2N 25-28
25,800-28,300
220V/1Ph/50Hz
CFP-2N 33-38
33,400-38,700
220V/1Ph/50Hz
CFP-2N 44-48
44,100-48,000
220V/1Ph/50Hz
CFP-2N 56-63
56,200-63,400
220V/1Ph/50Hz

คุณลักษณะ

Energy Saving / High Durability / Quiet Operation / Slim & Luxurious Design / Cooling entire room in a shot time /Fully Function Standing Type

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ค่า EER. ระบบไฟฟ้า
CFP-LX 18-25
18,000-25,000
220V/1Ph/50Hz

คุณลักษณะ

Energy Saving / High Durability / Quiet Operation / Slim & Luxurious Design / Cooling entire room in a shot time /Fully Function Standing Type

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค