คอนเดนซิ่ง แบบ 1 ใบพัด
คอนเดนซิ่ง แบบ 2 ใบพัด
ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ระบบไฟฟ้า
CCS-N 09
9,350
220V/1Ph/50Hz
CCS-N 10
10,000
220V/1Ph/50Hz
CCS-N 12
12,500
220V/1Ph/50Hz
CCS-N 16
16,100
220V/1Ph/50Hz
CCS-N 18
18,300
220V/1Ph/50Hz
CCS-N 20
20,000
220V/1Ph/50Hz
CCS-N 25
25,800
220V/1Ph/50Hz
CCS-N 28
28,300
220V/1Ph/50Hz
CCS-N 33
33,400
220V/1Ph/50Hz และ 380V/3Ph/50Hz
CCS-N 35
36,000
220V/1Ph/50Hz และ 380V/3Ph/50Hz
CCS-N 38
38,700
220V/1Ph/50Hz และ 380V/3Ph/50Hz
CCS-N 44
44,100
220V/1Ph/50Hz และ 380V/3Ph/50Hz
CCS-N 48
48,000
380V/3Ph/50Hz
CCS-N 56
56,200
380V/3Ph/50Hz
CCS-N 60
60,830
380V/3Ph/50Hz
CCS-N 63
63,400
380V/3Ph/50Hz

คุณลักษณะ

Energy Saving / Quaity Buit / Super-Quiet Operation /
Reduces Power Consumtion / Factory Charged N2 (ชาร์จไนโตรเจนมาจากโรงงาน)

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค

 

ชื่อรุ่น ขนาด BTU. ระบบไฟฟ้า
CCS-WT 33
33,400
220V/1Ph/50Hz และ 380V/3Ph/50Hz
CCS-WT 35
36,000
220V/1Ph/50Hz และ 380V/3Ph/50Hz
CCS-WT 38
38,700
220V/1Ph/50Hz และ 380V/3Ph/50Hz
CCS-WT 44
44,100
220V/1Ph/50Hz และ 380V/3Ph/50Hz
CCS-WT 48
48,000
380V/3Ph/50Hz
CCS-WT 56
56,200
380V/3Ph/50Hz
CCS-WT 60
60,830
380V/3Ph/50Hz
CCS-WT 63
63,400
380V/3Ph/50Hz

คุณลักษณะ

Energy Saving / Quaity Buit / Super-Quiet Operation /
Reduces Power Consumtion / Factory Charged N2 (ชาร์จไนโตรเจนมาจากโรงงาน)

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค