ชื่อรุ่น
ขนาด BTU.
ค่า SEER
ระบบไฟฟ้า
CFH-32BF13 / CCS-32BF13
13,648
12.99
220V/1Ph/50Hz
CFH-32BF19 / CCS-32BF19
19,448
14.07
220V/1Ph/50Hz
CFH-32BF25 / CCS-32BF25
25,590
13.26
220V/1Ph/50Hz
CFH-32BF28 / CCS-32BF28
28,319
12.72
220V/1Ph/50Hz
CFH-32BF30 / CCS-32BF30
30,366
12.62
220V/1Ph/50Hz
CFH-32BF33 / CCS-32BF33
33,437
12.55
220V/1Ph/50Hz
CFH-32BF36 / CCS-32BF36
36,508
12.65
220V/1Ph/50Hz
CFH-32BF40 / CCS-32BF40
40,602
12.51
220V/1Ph/50Hz
CFH-32BF28 / CCS-32BF28(A)
28,319
12.62
380V/3Ph/50Hz
CFH-32BF30 / CCS-32BF30(A)
30,366
12.57
380V/3Ph/50Hz
CFH-32BF33 / CCS-32BF33(A)
33,437
12.58
380V/3Ph/50Hz
CFH-32BF36 / CCS-32BF36(A)
36,508
12.55
380V/3Ph/50Hz
CFH-32BF40 / CCS-32BF40(A)
40,602
12.55
380V/3Ph/50Hz
CFH-32BF45 / CCS-32BF45(A)
45,000
380V/3Ph/50Hz
CFH-32BF50 / CCS-32BF50(A)
50,000
380V/3Ph/50Hz
CFH-32BF56 / CCS-32BF56(A)
56,000
380V/3Ph/50Hz
CFH-32BF62 / CCS-32BF62(A)
62,000
380V/3Ph/50Hz

คุณสมบัติ

- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทําจากท่อทองแดง
- แผงคอยล์เย็น ฟินเป็นชนิด BLUE FIN
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม มอก. 2134-2553, มอก. 1155-2557
- รีโมทคอนโทรลมีสายแบบดิจิตอล และรีโมทไร้สาย LCD
- ประหยัดไฟ เบอร์ 5 (ตั้งแต่ขนาด 13,648-40,602 บีทียู.)
- แผ่นกรองอากาศ PRE FILTER
- มีระบบ AUTO RESTART
- รูปทรงสวยงาม ทันสมัย
- มีน้ำยาในระบบแล้ว (R32) เต็มระบบ