ชื่อรุ่น
ขนาด BTU.
ค่า SEER
ระบบไฟฟ้า
CFH-32IBW13 / CCS-32IBW13
13.648
18.79
220V/1Ph/50Hz
CFH-32IBW19 / CCS-32IBW19
19,448
18.93
220V/1Ph/50Hz
CFH-32IBW25 / CCS-32IBW25
25,590
18.06
220V/1Ph/50Hz
CFH-32IBW28 / CCS-32IBW28
28,319
16.71
220V/1Ph/50Hz
CFH-32IBW30 / CCS-32IBW30
30,366
16.59
220V/1Ph/50Hz
CFH-32IBW33 / CCS-32IBW33
33,437
17.05
220V/1Ph/50Hz
CFH-32IBW36 / CCS-32IBW36
36,508
17.83
220V/1Ph/50Hz
CFH-32IBW40 / CCS-32IBW40
40,602
17.61
220V/1Ph/50Hz
CFH-32IBW33 / CCS-32IBW33(A)
33,437
18.24
380V/3Ph/50Hz
CFH-32IBW36 / CCS-32IBW36(A)
36,508
18.02
380V/3Ph/50Hz
CFH-32IBW40 / CCS-32IBW40(A)
40,602
17.94
380V/3Ph/50Hz

คุณสมบัติ

- เครื่องปรับอากาศระบบ INVERTER
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทําจากท่อทองแดง
- แผงคอยล์เย็น ฟินเป็นชนิด BLUE FIN
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม มอก. 2134-2553, มอก. 1155-2557
- รีโมทคอนโทรลมีสายแบบดิจิตอล และรีโมทไร้สาย LCD
- มีระบบ AUTO RESTART
- แผ่นกรองอากาศ PRE FILTER
- รูปทรงสวยงาม ทันสมัย
- มีน้ำยาในระบบแล้ว (R32) เต็มระบบ