ชื่อรุ่น
ขนาด BTU.
ค่า SEER
ระบบไฟฟ้า
CFH-410IBW13-1 / CCS-410IBW13-1
13.307
15.15
220V/1Ph/50Hz
CFH-410IBW18-1 / CCS-410IBW18-1
18,766
15.16
220V/1Ph/50Hz
CFH-410IBW25-1 / CCS-410IBW25-1
25,249
15.17
220V/1Ph/50Hz
CFH-410IBW30-1 / CCS-410IBW30-1
30,367
15.16
220V/1Ph/50Hz
CFH-410IBW36-1 / CCS-410IBW36-1
36,508
15.15
220V/1Ph/50Hz
CFH-410IBW40-1 / CCS-410IBW40-1
40,262
15.18
220V/1Ph/50Hz
CFH-410IBW36-1 / CCS-410IBW36(A)-1
36,167
15.16
380V/3Ph/50Hz
CFH-410IBW40-1 / CCS-410IBW40(A)-1
40,262
15.15
380V/3Ph/50Hz
CFH-410IBW44-1 / CCS-410IBW44(A)-1
44,349
15.13
380V/3Ph/50Hz
CFH-410IBW48-1 / CCS-410IBW48(A)-1
48,284
15.12
380V/3Ph/50Hz
CFH-410IBW56-1 / CCS-410IBW56(A)-1
56,425
15.16
380V/3Ph/50Hz
CFH-410IBW62-1 / CCS-410IBW62(A)-1
62,127
15.14
380V/3Ph/50Hz

คุณสมบัติ

- เครื่องปรับอากาศระบบ INVERTER
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทําจากท่อทองแดง
- แผงคอยล์เย็น ฟินเป็นชนิด BLUE FIN
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม มอก. 2134-2553, มอก. 1155-2557
- รีโมทคอนโทรลมีสายแบบดิจิตอล และรีโมทไร้สาย LCD
- มีระบบ AUTO RESTART
- แผ่นกรองอากาศ PRE FILTER
- รูปทรงสวยงาม ทันสมัย
- มีน้ำยาในระบบแล้ว (R410a) เต็มระบบ