ชื่อรุ่น
ขนาด BTU.
ค่า SEER
ระบบไฟฟ้า
CFH-32EFN13 / CCS-32EFN13
13,242
13.27
220V/1Ph/50Hz
CFH-32EFN15 / CCS-32EFN15
15,100
13.78
220V/1Ph/50Hz
CFH-32EFN18-2 / CCS-32EFN18-2
18,962
12.90
220V/1Ph/50Hz
CFH-32EFN20 / CCS-32EFN20
20,188
12.97
220V/1Ph/50Hz
CFH-32EFN25-2 / CCS-32EFN25-2
25,150
13.96
220V/1Ph/50Hz
CFH-32EFN28 / CCS-32EFN28
28,176
12.56
220V/1Ph/50Hz
CFH-32EFN30 / CCS-32EFN30
30,200
12.42
220V/1Ph/50Hz
CFH-32EFN33 / CCS-32EFN33
33,100
12.42
220V/1Ph/50Hz
CFH-32EFN36 / CCS-32EFN36
36,100
12.42
220V/1Ph/50Hz
CFH-32EFN38 / CCS-32EFN38
38,200
12.56
220V/1Ph/50Hz
CFH-32EFN40 / CCS-32EFN40
40,944
12.45
220V/1Ph/50Hz
CFH-32EFN33 / CCS-32EFN33(A)
33,100
12.45
380V/3Ph/50Hz
CFH-32EFN36 / CCS-32EFN36(A)
36,100
12.83
380V/3Ph/50Hz
CFH-32EFN38 / CCS-32EFN38(A)
38,100
12.52
380V/3Ph/50Hz
CFH-32EFN40 / CCS-32EFN40(A)
40,944
12.49
380V/3Ph/50Hz

คุณสมบัติ

- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทําจากท่อทองแดง
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ฟินเป็นชนิด BLUE FIN
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม มอก. 2134-2553
- รีโมทคอนโทรลมีสายแบบดิจิตอล และรีโมทไร้สาย LCD
- ประหยัดไฟ เบอร์ 5
- มีระบบฟอกอากาศ (OPTION)
- แผ่นกรองอากาศ PRE FILTER
- มีระบบ AUTO RESTART พร้อมระบบ AUTO SWING
- รูปทรงสวยงาม ทันสมัย
- มีน้ำยาในระบบแล้ว (R32) เต็มระบบ