ชื่อรุ่น
ขนาด BTU.
ค่า SEER
ระบบไฟฟ้า
CFH-410EFN13 / CCS-410EFN13
13,462
13.31
220V/1Ph/50Hz
CFH-410EFN15 / CCS-410EFN15
15,054
12.93
220V/1Ph/50Hz
CFH-410EFN18 / CCS-410EFN18
18,556
13.55
220V/1Ph/50Hz
CFH-410EFN20 / CCS-410EFN20
20,192
13.00
220V/1Ph/50Hz
CFH-410EFN25-1 / CCS-410EFN25-1
25,871
13.00
220V/1Ph/50Hz
CFH-410EFN28-1 / CCS-410EFN28-1
28,466
12.83
220V/1Ph/50Hz
CFH-410EFN30 / CCS-410EFN30
30,870
12.66
220V/1Ph/50Hz
CFH-410EFN33 / CCS-410EFN33
33,509
12.69
220V/1Ph/50Hz
CFH-410EFN36 / CCS-410EFN36
36,160
12.52
220V/1Ph/50Hz
CFH-410EFN38 / CCS-410EFN38
38,172
12.45
220V/1Ph/50Hz
CFH-410EFN40 / CCS-410EFN40
40,944
12.97
220V/1Ph/50Hz
CFH-410EFN33 / CCS-410EFN33(A)
33,046
12.59
380V/3Ph/50Hz
CFH-410EFN36-1 / CCS-410EFN36(A)-1
36,627
13.03
380V/3Ph/50Hz
CFH-410EFN38 / CCS-410EFN38(A)
39,086
12.49
380V/3Ph/50Hz
CFH-410EFN40 / CCS-410EFN40(A)
40,944
12.69
380V/3Ph/50Hz

คุณสมบัติ

- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทําจากท่อทองแดง
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ฟินเป็นชนิด BLUE FIN
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม มอก. 2134-2553
- รีโมทคอนโทรลมีสายแบบดิจิตอล และรีโมทไร้สาย LCD
- ประหยัดไฟ เบอร์ 5
- มีระบบฟอกอากาศ (OPTION)
- แผ่นกรองอากาศ PRE FILTER
- มีระบบ AUTO RESTART พร้อมระบบ AUTO SWING
- รูปทรงสวยงาม ทันสมัย
- มีน้ำยาในระบบแล้ว (R410a) เต็มระบบ