ชื่อรุ่น
ขนาด BTU.
ระบบไฟฟ้า
CCS-410WTS 36
36,508
220V/1Ph/50Hz
CCS-410WTS 38
38,214
220V/1Ph/50Hz
CCS-410WTS 41
40,294
220V/1Ph/50Hz
CCS-410WTS 36(A)
36,508
380V/3Ph/50Hz
CCS-410WTS 38(A)
38,214
380V/3Ph/50Hz
CCS-410WTS 41(A)
40,294
380V/3Ph/50Hz
CCS-410WTS 44(A)
44,015
380V/3Ph/50Hz
CCS-410WTS 48(A)
48,109
380V/3Ph/50Hz
CCS-410WTS 56A)
56,298
380V/3Ph/50Hz
CCS-410WTS 60(A)
60,051
380V/3Ph/50Hz

คุณสมบัติ

- ระบบน้ำยา R410a
- แผงคอยล์ร้อนทำจากท่อทองแดง
- ได้รับมาตรฐานอุตสหกรรม มอก.2134-2553