เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา
Central Air CAC Co., Ltd. บริษัทในเครือ Central Air (Thailand) Co., Ltd. จัดงานสัมนาให้ความรู้กับตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับระบบแอร์ในกลุ่ม Commercial Use หนึ่งในนั้นคือ
i-SMART VRF ซึ่งเป็นแอร์ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน โดยมีคุณเรืองพันธ์ ศรีอ่อน ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นกล่าวเปิดงานและ
ดร. รวี งามโชคชัยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัลแอร์ ซีเอซี จำกัด รวมถึงวิศวกรผู้เชี่ยวชาญระบบแอร์ i-SMART VRF
เป็นผู้ให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมสัมนา