สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย & เซ็นทรัลแอร์


คุณวิรัช ศิริแสงเลิศ นายกสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย และคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย
วาระปี 2562 -2563 พร้อมด้วยคุณดนัย เหลืองโสภากร นายกสมาคมวาระที่ผ่านมา เดินทางเข้าพบ คุณเรืองพันธ์ ศรีอ่อน
ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะผู้บริหาร เพื่อแนะนำคณะกรรมการบริหารชุดล่าสุด และแจ้งถึงนโยบายของสมาคมฯ ที่มีการวางแผนจะดำเนินการต่อไปจากนี้ เพื่อพัฒนาวงการเครื่องปรับอากาศไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป