Central Air Golf Club 2019


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ สนามพัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงาน "Central Air Golf Club 2019"

เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างท่านนักกอล์ฟผู้เข้าร่วมแข่งขัน และเพื่อเสริมสร้างสุขพลานามัยที่ดีให้กับท่านนักกอล์ฟ ซึ่งจัดให้สำหรับนักกอล์ฟที่เป็นท่านตัวแทนจำหน่ายได้เข้าร่วมการแข่งขัน สำหรับในปีนี้ได้แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 3 ไฟล์ท ได้แก่ ไฟล์ท A, ไฟล์ท B, ไฟล์ท C, หลังจากการแข่งขันได้สิ้นสุดลงได้มีการประกาศผลคะแนนสำหรับท่านนักกอล์ฟที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดรองลงมาตามลำดับ ไม่ว่าจะเป็น รางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1, รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลบู้บี้… แม้จะออกรอบในฤดูฝน แต่ท้องฟ้าเป็นใจ เมฆสวยแสงแดดอบอุ่น บรรยากาศเป็นกันเอง เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ตามแบบฉบับของครอบครัว CENTRAL AIR