คณะดีลเลอร์สัมพันธ์ ร่วมอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์


เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 คณะดีลเลอร์สัมพันธ์ ตัวแทนจำหน่าย CENTRAL AIR
ร่วมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว อวยพรวันปีใหม่ไทยให้กับผู้บริหาร บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีอันงดงามของไทยให้ดำรงสืบไป